Geodezja i kartografia

wymiary działki

Przełącz
wymiary działki
Odpowiedź
04.02.18 00:54
Poproszę o wyjaśnienie jakie są rzeczywiste wymiary mojej działki. Na mapie geoporalu widzę dwie granice - czerwoną i niebieską. Która wyznacza realną powierzchnię  mojej działki?
Działka znajduje się w miescowości Stoczek gmina Garwolin. Numer działki 85\1, sąsiadująca z działką 85/2.
0 (0 Głosy)

RE: wymiary działki
Odpowiedź
05.02.18 11:39 jako odpowiedź na Katarzyna Szarek.
Szanowna Pani,

w Geoportalu Krajowym prezentujemy dwa rodzaje danych związanych z katastrem. Jedna warstwa „Dane o charakterze katastralnym” zgodnie z komunikatem, który pojawia się przy zwiększaniu skali widoku mapy, udostępnione w serwisie www.geoportal.gov.pl dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych oznaczony na mapie w postaci czerwonych granic działek ewidencyjnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dane o charakterze katastralnym (z systemu LPIS) były importowane zaledwie dwa razy stąd ich poglądowy charakter. Baza danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS (baza referencyjna) budowana i corocznie aktualizowana przez ARiMR dotyczy wyłącznie działek deklarowanych do płatności. ARiMR nie ingeruje w prawo własności nieruchomości, nie neguje wielkości powierzchni czy też przebiegu granic działek ewidencyjnych wynikających z prowadzonego przez starostę rejestru ewidencji gruntów i budynków. ARiMR nie zmienia przebiegu granic działek ewidencyjnych, ani przebiegu granic prawnych.
• Drugi rodzaj danych to dane ewidencyjne pochodzące bezpośrednio z Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnione za pomocą usługi WMS. EGiB, czyli Ewidencja Gruntów i Budynków jest prowadzona przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. Są to dane referencyjne, których jakość oraz sposób pozyskiwania określa ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Jest to podstawa działań geodetów (podziały, scalenia, mapy do celów projektowych, itp.). Przedstawiane są za pomocą niebieskich linii zwane również KIIP – Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej). Ich dokładność jest tożsama z danymi z ośrodka.
W przypadku rozbieżności między działkami, EGiB jest źródłem referencyjnym.

Prosimy, aby pytania wskazujące konkretną działkę były kierowane bezpośrednio na mail service.desk@gugik.gov.pl lub poprzez opcję "Zgłoś".

Pozdrawiam,
Aneta
0 (0 Głosy)

RE: wymiary działki
Odpowiedź
10.03.18 15:32 jako odpowiedź na Aneta.
Przepraszam, że trochę wtrącę się do dyskusji ale mam pytanie, na ile dokładna jest mapa na geoportalu?
Chodzi mi o to czy na jej podstawie można stwierdzić/zaprzeczyć, że ktoś postawił ogrodzenie za granicą swojej działki?
0 (0 Głosy)