Portal

Geoportal w firmie

Przełącz
Geoportal w firmie
Odpowiedź
14.12.16 08:49
Szanowni Państwo,

proszę o informację czy zgodnie z Ustawą o Infrastrukturze Informacji przestrzennej funkcjonalności: "1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;" są możliwe do wykorzystania w firmie jako pomoc w sutalania położenia obiektów na mapie. Mam na myśli używanie WMS - Dane o charakterze katastralnym oraz Mapę Topograficzną. Dane te będą wykorzystywane jedynie do wewnętrznego użytku w firmie i nie będą zamieszczane na żadnych ogólnodostępnych serwisach internetowych.
0 (0 Głosy)

RE: Geoportal w firmie
Odpowiedź
14.12.16 13:21 jako odpowiedź na Adrian.
Dzień dobry!

Usługę WMS "Dane o charakterze katastralnym" można wykorzystywać bezpłatnie. Warunkiem jest wskazanie źródła pochodzenia (serwis www.geoportal.gov.pl) w przypadku publikacji tych danych. Z zapytaniem o wykorzystanie usługi WMS dla map topograficznych w sposób, jaki Pan opisał, proszę zwrócić się do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Pozdrawiam
0 (0 Głosy)

RE: Geoportal w firmie
Odpowiedź
14.12.16 15:12 jako odpowiedź na Klaudia.
Dziękuję za odpowiedź. 

W takim razie podłączenie warstw WMS "Dane o charakterze katastralnym" można bez obaw używać?

Proszę jeszcze o doprecyzowanie czy można użytkować Państwa aplikację iLiteMapApi dla celów jak opisałem w powyższym poście?
0 (0 Głosy)

RE: Geoportal w firmie
Odpowiedź
16.12.16 08:08 jako odpowiedź na Adrian.
Tak, ponieważ dane katastralne nie są objęte licencją. W przypadku aplikacji iMapLiteApi sytuacja wygląda podobnie: dane katastralne można wykorzystywać bez ograniczeń, zaś w kwestii innych danych objętych licencją, o tym konkretnym wykorzystaniu musi również zadecydować GUGiK.
0 (0 Głosy)

RE: Geoportal w firmie
Odpowiedź
22.12.16 15:02 jako odpowiedź na Klaudia.
Mają może Państwo namiar na konkretną osobę kontaktową z GUGIK? Niestety ale nie odpowiadają na maile ze skrzynki gugik@gugik.gov.pl. Poproszę również o informację czy ortofotomapa jest na licencji? Podobny przypadke jak z iMapLiteApi oraz Danymi o charakterze katastralnym. Dostęp wewnętrzny w firmie na własny użytek.
0 (0 Głosy)